Cải cách chữ viết : “giáo dục” thành “záo zụk”

Trong vòng 2 tháng qua, khi đề xuất của Phó giáo sư Tiến Sĩ Bùi Hiền có liên quan đến việc cải cách bộ chữ được nêu ra đã tạo nên khá nhiều những tranh luận từ rất nhiều người. Chẳng hạn, “giáo dục” đổi thành “záo zụk” hay như “ngôn ngữ” đổi thành “qôn qữ” cũng được đem ra thảo luận với rất nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Tiến sĩ cùng một đoạn văn bản trích dẫn về việc cải cách Tiếng Việt

  1. Quan điểm của giáo sư Bùi Hiền về sự bất cập của chữ viết hiện nay

Ông cho rằng việc giảm xuống còn ba mươi mốt chữ thay vì ba mươi tám chữ như bộ chữ hiện đang dùng sẽ mang lại nhiều thuận lợi, học sinh sẽ hạn chế được phần lớn lỗi chính tả, đồng thời việc dạy và học tiếng việt đối với người dân tộc hay người nước ngoài cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Chữ Quốc ngữ thời kỳ manh nha và hiện nay

Được biết, chữ quốc ngữ đã được Quốc hội và Chính phủ xem như chữ viết chính thức của cả nước từ sau Cách mạng tháng 8. Đi qua gần cả thế kỷ , chữ quốc ngữ ngày nay dường như không có gì thay đổi từ tự dạng đến chức năng. Mặc dù đã có không ít lần các nhà ngôn ngữ, học giả đã mang ra những bằng chứng cho thấy những điểm còn bất hợp lý của chữ quốc ngữ hiện hành và đề nghị các phương án cải tiến, song đều không được xem xét và chấp nhận.

Trong thực tiễn áp dụng, tiếng Việt hiện tại vẫn đang duy trì nhưng càng ngày đã lộ ra các rắc rối vốn dĩ đã từng đề cập nhiều lần, gây trở ngại trong tiến trình hội nhập của Việt Nam với cộng đồng các quốc gia đa ngôn ngữ trên thế giới.

Nhiều dẫn chứng đưa ra đã cho thấy bộ chữ cái hiện hành đã xuất hiện rất nhiều lỗi khá bất cập làm nhu cầu biểu đạt trong cách sử dụng của người nói lẫn người viết đều không được đơn giản hóa và chính xác nữa.

  1. Diện mạo bảng chữ cái trong đề xuất cải cách của giáo sưu Bùi Hiền

Sau đây là những quy tắc chung trong bảng chữ cải cách tham khảo:

Thứ nhất, sẽ tận dụng lại những chữ cái trong tiếng Việt đang sử dụng: A  Ă    B  C  D  Đ  E  Ê  G  H  I  K  L  M N  O  Ô  Ơ  P  Q  R  S  T  U  Ư  V  X  Y.

Thứ hai, đề xuất sẽ bổ sung một số chữ cái tiếng La tinh: Z, J, W và F.

Thứ ba, âm Đ cải cách sẽ được lượt bỏ hẳn.

Thứ tư, chuyển đổi giá trị âm vị của các chữ sau: Cc > ch, tr ; Dd > đ, Gg > g, gh, Ff  > ph, Kk > c, k, q , Qq > ng, ngh, Rr > r, Ss > s, x , Xx > kh, Ww > th, Zz > d, gi, r.

Thứ năm, tạo thêm một chữ cái mới cho âm vị còn lại là [N’, n’]

Một số cải cách trong bộ chữ mới

Dù sau khi đề xuất những ý kiến nêu trên, những cả cách từ phía PGS.TS. Bùi Hiền đã nhận không ít những phản hồi từ dư luận kể cả việc tán thành và không tán thành việc điều chỉnh bộ chữ hiện hành.

Tuy nhiên, dựa vào những yếu tố ông đã lập luận tiếng Việt trong thực tiễn và những hạn chế của nó cũng phần nào giúp ta thấy được Nhà nước cũng nên xem xét để đưa ra những giải pháp đúng đắn trong việc điều chỉnh lại hệ thống chữ viết hiện hành của nước ta trong thời gian tới, đưa chữ quốc ngữ trở thành bước đệm vững chắc và phát huy tối đa sự hữu dụng trong việc hội nhập và phát triển của nước ta. Bên cạnh đó, góp phần giúp người dân cả nước, đặc biệt là các dân tộc thiểu số có cơ hội tiếp cận với tiếng Việt một cách dễ dàng nhất có thể.

Leave Comment