Chủ đầu tư xây dựng nhà ở thương mại

Xây dựng nhà ở thương mại giờ đây đã trở thành loại hình đầu tư bất động sản thu lợi lớn. Rất nhiều nhà thầu tham gia vào loại hình xây dựng này. Nhưng quyền hạn và nghĩa vụ, trách nhiệm của họ ra sao ? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu.

 

 1. Điều kiện trở thành chủ đầu tư xây dựng nhà ở thương mại

Luật nhà ở năm 2014 có quy định : nhà ở thương mại được xây dựng để cho thuê, cho thuê mua hay bán.

Để xây dựng nhà ở thương mại, cần người chủ đầu tư phải có nguồn vốn lớn, ổn định để đảm bảo với loại hình xây dựng này. Luật quy định rõ, các đối tượng có thể tham gia trở thành chủ đầu tư như :

 • Các doanh nghiệp trong nước được thành lập theo đúng luật doanh nghiệp đề ra.
 • Doanh nghiệp liên doanh nước ngoài, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hay doanh nghiệp Việt ở nước ngoài có thể hoạt động theo đúng luật đầu tư.
 • Các hợp tác xã đang hoạt động theo đúng quy định.
 • Có đầy đủ giấy tờ chứng nhận liên quan đến hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản và chứng minh tài chính đủ để thực hiện dự án.
 1. Cách thức chọn chủ đầu tư dự án

Đối với các dự án xây dựng nhà ở thương mại, mọi thủ tục đều phải thông qua đầy đủ các bước theo đúng quy định hiện hành. Và việc chọn lựa chủ thầu đầu tư sẽ thông qua các bước sau :

 • Các chủ thầu sẽ tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất theo quy luật đất đai hiện hành.
 • Tiến hành đấu thầu về dự án có sử dụng đất.
 • Chỉ định chủ đầu tư là những người có điều kiện tốt nhất và chủ đầu tư có toàn quyền sử dụng và xây dựng theo luật quy định.

Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được các cơ quan quản lý cấp tỉnh, thành phố xét duyệt. Những dự án lớn, liên quan đến nhiều tỉnh thành thì cần có cấp thẩm quyền cao hơn.

 1. Quyền lợi của chủ thầu xây dựng nhà ở thương mại

 

 • Được phép yêu cầu cơ quan, các cấp có thẩm quyền nhanh chóng hoàn thành các thủ tục để nhà thầu triển khai dự án.
 • Có thể bán, cho thuê.. để huy động vốn, cũng như chuyển nhượng 1 phần hay toàn bộ dự án theo đúng pháp luật quy định.
 • Được thực hiện quyền sử dụng đất và buôn bán các sản phẩm liên quan tới dự án theo đúng quy định đã ký kết.
 • Được khai thác và quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng trong phạm vi sử dụng đất và được yêu cầu nhà nước cấp giấy chứng nhận cho nhà ở đã xây dựng trong dự án.
 • Được hưởng đầy đủ quyền lợi về các chính sách ưu đãi của nhà nước trong thời gian thực hiện dự án theo quy định đề ra.

Trên đây là những vấn đề mà chủ đầu tư xây dựng nhà ở thương mại cần biết. Việc xây dựng nhà ở thương mại là dự án lớn nên rất cần nguồn vốn, cũng như sự chuyên nghiệp trong làm việc và quản lý.

Leave Comment